Thiết bị phẫu thuật điện cao tầng 400W - ES 400W Super

₫0
Tax included

Module: ES 400W Super

Thông số kỹ thuật:

- Tần số f: 600KHz

- Cắt thuần đơn cực: 10 – 400W

- Cắt + đốt đơn cực: 20 – 250W 

- Đốt đơn cực: 10 – 150W

- Cầm máu đơn điểm: 10 – 120W

- Cầm máu đơn cực diện: 10 – 100W

- Cầm máu lưỡng cực: 5 – 70W

- Điện áp: 220VAC/50Hz/60Hz

Sử dụng trong lĩnh vực: 

Phẫu thuật Cắt, đốt, cầm máu trong các chuyên khoa.